WELCOME TO ALBANIAN AMERICAN ACADEMY OF SCIENCE  
 
 
Akademia
Gallery
The message of AAAS to the new President of Albania
The 100-year anniversary of declaration of independence of Albania preparations
Presentations in honor of Professor Peter Priftit
The 600 th anniversary symposium of Scanderbeg
Book by Members
Publish your book here!!  
LEADERSHIP
Dr. Namik  M.  Shehu   

Dr. Namik  M.  Shehu   ka  lindur   në   Berat   më   1934 . Është diplomuar shkëlqyeshëm  në  mjekësi  në vitin 1957.  Banon  në  Nju  Jork   familjarisht  prej 15 vjetësh. 

Është  nënshtetas  amerikan,  sekretar  shkencor  i  Akademisë  Shqiptaro - Amerikane  të  shkencave  dhe  të Arteve  , veprimtar  i  shquar  i  komunitetit  shqiptaro amerikan  në  Nju Jork   e  më   gjerë .  Ka  marrë   pjesë  aktivisht , në  veprimtari  organizative  dhe shkencore  të   Akademisë dhe ka zhvilluar  një  aktivitet  të dendur   organizativë  , të shoqëruar me  mbajtje referatesh .  Mban  gradë  e  titull shkencor, Kandidat dhe Doktor  i  Shkencave    Mjekësore  dhe Bashkëpuntor  i  Vjetër  Shkencor.

 

Ka  botuar  një  seri  librash  mjekësore  dhe  publicistike  letraro- shkencore  , monografi , përshtatje  dhe  përkthime  librash  mjekësore dhe ka  shkruar  e  publikuar mbi  60   artikuj shkencor   dhe  mjaft  shkrime  shkencore popullore.

Ka  mbajtur  referate  në 20  sesione  shkencorse, 7  simpoziume  dhe   3   konfrenca shkencore,  si  dhe referate  në kongrese ndërkombëare  si  në  Itali  ,  Belgjikë  dhe  në Sh.B. A.  Ka  një publicistikë  të  gjerë  në shtypin  periodik, në revista  në radio  dhe  televizionin shqiptar. Në  vazhdim   Dr.  Namiku  po  i paraqitet publikut me punimin e tij  të ri “ Aforizma  dhe  shprehje  të  mençura.

Në vitin 1999 zgjidhet sekretar shkencor  i Akademisë Shqiptaro-Amerikane  të Shkencave dhe të  Arteve  dhe drejtues . revistës së Akademisë “ Dituria” në New York .  Ka publkuiar mbi 13 libra mjekësore shkencore, ka botuar mbi 75 punime dhe studime mjekësore, si dhe  ka shkruar dhe shpërndar broshura me tematikŏ shkencore  popullore

 
Kontaktoni
AAAS
The Albanian American Academy of Science was established in 1995 as a non-profit organisation that aims at promoting and supporting the interests of its members and constantly increasing academik relations and investments between Albania and the USA.
Usefull link
http://www.usatoday.com/
http://www.keshilliministrave.al/
http://www.uni-pr.edu/
http://embassyofalbania.org/
http://www.unitir.edu.al
http://www.ny.gov/
http://www.usatoday.com/
http://www.google.com
Reklama

Copyright © 2012 AAAS. All Rights Reserved